Kent Teknoloji

K

ent Teknoloji 2010 yılında bilişim dünyasında faaliyette bulunmak üzere kurulmuştur. Bilgisayar ve çevre ürünlerinin satış, dağıtım ve satış sonrası hizmetlerini vererek kısa zamanda önemli müşteri portföyüne ulaşmıştır.

Kent Teknoloji, müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun, doğru ve verimli çözümler sunarak bir taraftan müşteri tabanını geliştirmiş, diğer taraftan da ürün ve hizmet çeşitliliğini arttırmıştır. Özellikle kobilerin her türlü bilişim ve altyapı ihtiyaçlarını karşılayacak uçtan uca çözümleri, kurumsa iş ortaklığı anlayışı sunarak, ürün ve hizmet spekturumunu yaygınlaştırmıştır. Aktif ve pasif ağ altyapılarından, uygulamalara uygun sunucu sistemlerine; kurumsal internet ve web hizmetlerinden, Kobi odaklı yazılım uygulama ve destek danışmanlığına kadar bir çok hizmet sunmaktadır.

Müşteri memnuniyetini sağlama ve etkin hizmet hedefi sunma ile, TSE hizmet yeterlilik ve ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemini edinerek kurumsal yapılanmasını güçlendirmiştir.

Kent Teknoloji, 2011 yılında Outdoor ve Indoor olarak Led görüntülü sistemleri üzerine faaliyete başlamıştır.

Halen, İstanbul Avrupa yakasında faaliyetini sürdürmektedir. Kent Teknoloji, proje görevlerini, müşteri memnuniyetini, müşteri sadakati ve teknoloji uyumluluğu ilkelerine bağlı kalarak, hizmet kalitesini ve çeşitliliğini arttırmaya devam ettirmeyi hedeflemektedir.

Kalite Politikamız

KENT TEKNOLOJİ MÜŞTERİLERİNE;

 • Müşterilerine kaliteli hizmet sunmayı,
 • Kalite Yönetim Sistemine uygun çalışmayı,
 • Tüm faaliyetlerinde ahlak kurallarına uymayı ve dürüst olmayı,
 • Müşterilerin memnuniyetini sağlamayı
 • Tüm çalışanların katılımıyla sistemi sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,
 • Sektöründe yeniliklerde öncü olmayı,

TAAHHÜT ETMEKTEDİR.

Çevre Politikamız

Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için, tüm çevre yasaları ve yönetmeliklerine uyarak çevre etkilerini kontrol altında tutmak ve etkilerini azaltarak çevre performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilinci gerçekleştirerek, gelecek kuşaklara yaşanılabilir temiz bir çevre bırakmaktır.

 • Çevre ile ilgili tüm yasal gereklilikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak, sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak.
 • Ofis yatırımlarında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak.
 • Tüm atıklarımızı minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek, mümkün olduğunca geri kazanmayı, geri kazanımı olmayan atıklarımızı çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmeyi, ettirmeyi böylece çevre üzerindeki etkilerini azaltmak.
 • Çalışanlarımıza, tedarikçi ve taşeronlarımıza çevre ile ilgili eğitimler vererek onları çevre konusunda bilinçlendirmek.
 • Çevresel performansımızın artması yönünde çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek.
 • Bu amaç ve hedeflere ulaşmak için periyodik olarak gözden geçirmeleri taahhüt eder.

Bilgi Güvenliği Politikamız

KENT TEKNOLOJİ;

 Kurumun güvenilirliğini ve temsil ettiği makamın imajını korumak,

 • Üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelerde belirlenmiş uygunluğu sağlamak,
 • Kurumun temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak,
 • Gelişmeleri yakından takip ederek çalışanlarla paylaşmak,
 • İlgili prosedürleri oluşturmak,
 • BGYS ile ilgili görev ve sorumlulukları belirlemek ve tanımlamak,

Amacıyla kurum bilişim hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının bilgi güvenliğini sağlamayı politika olarak benimsemiştir.

“Bilgi Güvenliği Politikası”nın uygulanmasının, sağlanmasının ve kontrolünün yapılmasının, güvenlik ihlallerinde de gerekli yaptırımın icra edilmesinin yönetim tarafından desteklendiğini,

TAAHHÜT ETMEKTEDİR